Lexikón

Aus Heimat und Fremde/Z domova a cudziny - Nachrichten/Správy

13.02.2015 20:53

Handel, Markt, Gewerbe bzw. Handel, Industrie, Verkehr/Obchod, trh, remeslá, resp. Obchod, priemysel, doprava

13.02.2015 20:53
Pod týmito dvomi názvami Rubrika vychádzala v rokoch 1872 až 1910. Boli tu uverejňované rôznorodé aktuálne informácie z oblastí ako obchod, priemysel, doprava a remeslá. Z oblasti dopravy sú časté informácie o preprave tovaru (predovšetkým  medzi Uhorskom, Rakúskom a Nemeckom), železničných...

Lokalnachrichten/Lokálne správy

13.02.2015 20:53
Zatiaľ čo v prípade správ zo zahraničia ide zväčša o prevzaté, aj v iných denníkoch a periodikách monarchie či ostatných krajín prezentované informácie, prinášajú Lokalnachrichten pestrý obraz každodenného spoločensko-politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v meste...

Original-Correspondenz(en)/ Príspevky korešpondentov

13.02.2015 20:53
Original-Correspondenz(en) bola nepravidelná rubrika v ročníkoch 1872-1895, v rozsahu zvyčajne menej ako jeden stĺpec. Na základe správ korešpondentov v nej noviny prinášali informácie z hospodárskeho, kultúrneho, spoločenského života, ako i lokálnej politiky...

Neues aus der Nähe und Ferne/Novinky zblízka i zďaleka - Nachrichten/Správy

13.02.2015 20:52

Nachrichten/Správy

13.02.2015 20:52
V súlade s poslaním média zaberá od počiatku spravodajstvo v širokom slova zmysle podstatnú časť priestoru skúmaných novín. V prvom čísle roku 1872 (20.01.1872) začínajú na str. 1 v 3. stĺpci dole Neueste Nachrichten /Najnovšie správy, ktorých obsahom sú krátke správy,...

Volkswirtschaftliches/Národné hospodárstvo

13.02.2015 20:51
Táto rubrika vychádzala sporadicky v rokoch 1888 až 1913, od roku 1911 do roku 1913 sa aktuálne informácie z oblasti národného hospodárstva objavujú viackrát mesačne. Obsahuje aktuálne informácie z oblastí ako bankovníctvo, poistenie, doprava. Okrem toho sa v nej zverejňovali sezónne...

Tagesneuigkeiten/Denné spravodajstvo - Nachrichten/Správy

13.02.2015 20:51

Werbung/Reklama

13.02.2015 20:51
V ročníku XXXIV (1872) sú reklame venované posledné dve až štyri stránky jednotlivých čísel novín, na ktorých sa však umiestňovali aj rôzne úradné a firemné oznámenia a inzeráty a kde inzerovali aj súkromné osoby. Tak reklamná ako aj inzertná časť sa netýkajú len regiónu...
Záznamy: 1 - 9 zo 9

Články J. Meiera

Die Kaschauer Zeitung als Objekt der Sprachgeschichte

13.02.2015 19:59
Die Kaschauer Zeitung als Objekt der Sprachgeschichte  Jörg Meier Im Rahmen des Projekts soll untersucht werden, wie sich Pressetexte im Laufe einiger Jahrzehnte des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts verändert und auf Entwicklungen im Zeitgeschehen reagiert und verschiedene...

Die Kaschauer Zeitung Anzeigenwerbung im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhundert

13.02.2015 19:59
Anzeigenwerbung im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts   Jörg Meier   Im 18. Jahrhundert entstanden die sog. Intelligenzblätter, die auf Anzeigen spezialisiert waren und es wurde eine eigene Steuer für diese Anzeigen erhoben. Etwa 100 Jahre später entdeckten schließlich die Zeitungen...

Die Kaschauer Zeitung im Kontext der deutschsprachigen Presse in der Slowakei

13.02.2015 19:58
Die Kaschauer Zeitung im Kontext der deutschsprachigen Presse in der Slowakei   Jörg Meier   Die Anfänge des deutschen Zeitungswesens auf dem Gebiet der heutigen Slowakei liegen im Jahre 1764 in Preßburg/Bratislava. Als erste periodische Zeitung im Donauraum, die eine lange Lebensdauer...

Die Kaschauer Zeitung im Kontext der Geschichte des Buchdrucks

13.02.2015 19:57
Die Kaschauer Zeitung im Kontext der Geschichte des Buchdrucks Jörg Meier   Die Geschichte der multiethnischen Bevölkerung Kaschaus/Košices und der wechselnden, kulturell nachhaltig wirkenden, geistigen Führungsschichten war aufs engste mit der Geschichte des Buchdrucks verbunden. Die...