Lokalnachrichten/Lokálne správy

13.02.2015 20:53

Zatiaľ čo v prípade správ zo zahraničia ide zväčša o prevzaté, aj v iných denníkoch a periodikách monarchie či ostatných krajín prezentované informácie, prinášajú Lokalnachrichten pestrý obraz každodenného spoločensko-politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v meste a jeho najbližšom okolí (oznamy o generálnych zhromaždeniach mestského zastupiteľstva či rôznych v meste pôsobiacich spolkov a združení, často aj s programom zasadnutia; informácie o konaní bálov, jarmokov a jubilejných osláv, o pripravovaných prednáškach, divadelných predstaveniach a koncertoch, o jubileách, sobášoch a úmrtiach významných osobností, o doprave a prepravných tarifách (vlaky, fiakre), stavebných projektoch a úpravách etc.), ale aj rôzne kuriozity, policajné štatistiky, správy o krádežiach, lúpežiach (® Kriminalität/Kriminalita), ako aj o epidémiách a opatreniach proti ich šíreniu. Tak napr. koncom roku 1872 pod nadpisom Cholera-Bericht informujú noviny pravidelne o počtoch cholerou nakazených, zosnulých, uzdravených a zotavujúcich sa osôb a o preventívnom rušení plánovaných spoločenských podujatí.