Handel, Markt, Gewerbe bzw. Handel, Industrie, Verkehr/Obchod, trh, remeslá, resp. Obchod, priemysel, doprava

13.02.2015 20:53

Pod týmito dvomi názvami Rubrika vychádzala v rokoch 1872 až 1910. Boli tu uverejňované rôznorodé aktuálne informácie z oblastí ako obchod, priemysel, doprava a remeslá.

Z oblasti dopravy sú časté informácie o preprave tovaru (predovšetkým  medzi Uhorskom, Rakúskom a Nemeckom), železničných tarifách a poštovom styku. Objavujú sa tu aj zaujímavé správy, týkajúce sa dopravy v iných európskych krajinách – napr. stavba Gotthartského tunelu vo Švajčiarsku alebo otvorenie železnice na Mallorke (p. KZ 20. 4. 1875).

V niektorých vydaniach pozostáva táto rubrika len z informácií o konkurzoch rôznych firiem.

Správy z priemyslu sa týkajú baníctva a hutníctva, ako aj v tom čase aktuálnej výroby šijacích strojov.

Obchodné záležitosti sú predmetom finančných a  burzových správ (napr. výkyvy v cenách zlata), prinášajú aktuálne ceny obilia, strukovín, liehu, alebo aj surových koží.

Rubrika ďalej informuje aj o rôznych výstavách (napr. 1. výstava o výžive a umení variť v roku 1887).