Werbung/Reklama

13.02.2015 20:51

V ročníku XXXIV (1872) sú reklame venované posledné dve až štyri stránky jednotlivých čísel novín, na ktorých sa však umiestňovali aj rôzne úradné a firemné oznámenia a inzeráty a kde inzerovali aj súkromné osoby. Tak reklamná ako aj inzertná časť sa netýkajú len regiónu Košíc/Kaschau/Kassa a Prešova/Eperies, ale aj Rakúska (zvlášť Viedne ako centra monarchie), Uhorska, Čiech a i.

Tieto strany novín sú písané v nemčine i maďarčine, pri inzerátoch často nájdeme ten istý text paralelne v oboch jazykoch, napr. v čísle z 3. 4. 1872:

 

József város, szepsi-ut 40. sz. szöglet ház, udvar és kerttel szabad kézből eladandó. 

            Das Eckhaus, Moldauerstrasse Nr. 40 ist mit Hof und Garten sogleich zu verkaufen.

 

V inzertnej časti sa objavujú aj texty, vysádzané čiastočne v hebrejčine (napr. v čísle z 28. 2. 1872, S. 4 inzerát parného mlyna v Čani, v ktorom sú menovaní Herr Rabbiner J. Libermann aus Szina und A. Seelenfreund aus Kaschau), svedčiace na jednej strane o snahe osloviť čo najširšie vrstvy čitateľov, na druhej strane však aj o paralelnom používaní viacerých jazykov ako dorozumievacích prostriedkov vtedajších Košíc.

 

Reklama na konkrétne výrobky sa opakuje vo viacerých vydaniach novín. K najčastejšie propagovaným pritom patria rôzne liečivá, drogistický tovar (bylinné výťažky, prostriedky na rast vlasov, zubné pasty, ústne vody), obuv, šperky, dekorácie, potraviny a vína, drevo a uhlie, váhy či šijacie stroje.   

Svoje reklamy umiestňovali v novinách i banky a peňažné inštitúcie, hostince a hotely.