Volkswirtschaftliches/Národné hospodárstvo

13.02.2015 20:51

Táto rubrika vychádzala sporadicky v rokoch 1888 až 1913, od roku 1911 do roku 1913 sa aktuálne informácie z oblasti národného hospodárstva objavujú viackrát mesačne. Obsahuje aktuálne informácie z oblastí ako bankovníctvo, poistenie, doprava. Okrem toho sa v nej zverejňovali sezónne správy z oblasti poľnohospodárstva, ako úroda zemiakov, ovocia, vinobranie, ďalej trhové ceny obilia, strukovín, mäsa, mliečnych výrobkov, medu, ale aj ceny dreva a uhlia. Aj z dnešnej perspektívy zaujímavá je správa z 24. 6. 1911 o 50-100-percentnom zvýšení cien všetkých tabakových výrobkov (obzvlášť lacnejších sort), ktoré autor považuje za „úžernícku tabakovú réžiu“ ( „wucherische Tabakregie“) za účelom pokrytia vojenských výdavkov.   

Rubrika reaguje aj na celosvetové dianie. Tak napr. v čísle z 20. 8. 1908 sa dočítame o bojkote americkej petrolejárskej spoločnosti Vacuum Oil Company, vyvolanom „plánovaným znásilňovaním zo strany tejto agresívnej spoločnosti.