Riešiteľský kolektív

Prof. Dr. Jorg Meier

Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.

PhDr. Katarína Fedáková, PhD.

Dr. Michaela Kováčová

Mgr. Helga Antalová, PhD.

PhDr. Renáta Cenková, PhD.

Mgr. Eva Černáková, PhD.

PhDr. Jozef Puchala, PhD.

Mgr. Marek Havrila, PhD.