Archív článkov

Jörg Meier/ Die „Kaschauer Zeitung“

26.10.2017 19:45
Jörg Meier Die „Kaschauer Zeitung“ Soziopragmatische und diskurslinguistische Studien zur deutschen Sprache und Kultur   am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts   Die „Kaschauer Zeitung“   Soziopragmatische und diskurslinguistische Studien zur deutschen Sprache...

Symbolae Cassovienses 01/2017

26.10.2017 19:34
Klikni na stiahnutie časopisu.

Symbolae Cassovienses 02/2016

26.10.2017 19:33
Klikni na stiahnutie časopisu.

Symbolae Cassovienses 01/2016

13.07.2016 16:22
Klikni na stiahnutie časopisu.

Aus Heimat und Fremde/Z domova a cudziny - Nachrichten/Správy

13.02.2015 20:53

Handel, Markt, Gewerbe bzw. Handel, Industrie, Verkehr/Obchod, trh, remeslá, resp. Obchod, priemysel, doprava

13.02.2015 20:53
Pod týmito dvomi názvami Rubrika vychádzala v rokoch 1872 až 1910. Boli tu uverejňované rôznorodé aktuálne informácie z oblastí ako obchod, priemysel, doprava a remeslá. Z oblasti dopravy sú časté informácie o preprave tovaru (predovšetkým  medzi Uhorskom, Rakúskom a Nemeckom), železničných...

Lokalnachrichten/Lokálne správy

13.02.2015 20:53
Zatiaľ čo v prípade správ zo zahraničia ide zväčša o prevzaté, aj v iných denníkoch a periodikách monarchie či ostatných krajín prezentované informácie, prinášajú Lokalnachrichten pestrý obraz každodenného spoločensko-politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v meste...

Original-Correspondenz(en)/ Príspevky korešpondentov

13.02.2015 20:53
Original-Correspondenz(en) bola nepravidelná rubrika v ročníkoch 1872-1895, v rozsahu zvyčajne menej ako jeden stĺpec. Na základe správ korešpondentov v nej noviny prinášali informácie z hospodárskeho, kultúrneho, spoločenského života, ako i lokálnej politiky...

Neues aus der Nähe und Ferne/Novinky zblízka i zďaleka - Nachrichten/Správy

13.02.2015 20:52

Nachrichten/Správy

13.02.2015 20:52
V súlade s poslaním média zaberá od počiatku spravodajstvo v širokom slova zmysle podstatnú časť priestoru skúmaných novín. V prvom čísle roku 1872 (20.01.1872) začínajú na str. 1 v 3. stĺpci dole Neueste Nachrichten /Najnovšie správy, ktorých obsahom sú krátke správy,...
Záznamy: 1 - 10 zo 22
1 | 2 | 3 >>