Archív článkov

Symbolae Cassovienses 01/2016

13.07.2016 16:22

Aus Heimat und Fremde/Z domova a cudziny - Nachrichten/Správy

13.02.2015 20:53

Handel, Markt, Gewerbe bzw. Handel, Industrie, Verkehr/Obchod, trh, remeslá, resp. Obchod, priemysel, doprava

13.02.2015 20:53
Pod týmito dvomi názvami Rubrika vychádzala v rokoch 1872 až 1910. Boli tu uverejňované rôznorodé aktuálne informácie z oblastí ako obchod, priemysel, doprava a remeslá. Z oblasti dopravy sú časté informácie o preprave tovaru (predovšetkým  medzi Uhorskom, Rakúskom a Nemeckom), železničných...

Lokalnachrichten/Lokálne správy

13.02.2015 20:53
Zatiaľ čo v prípade správ zo zahraničia ide zväčša o prevzaté, aj v iných denníkoch a periodikách monarchie či ostatných krajín prezentované informácie, prinášajú Lokalnachrichten pestrý obraz každodenného spoločensko-politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v meste...

Original-Correspondenz(en)/ Príspevky korešpondentov

13.02.2015 20:53
Original-Correspondenz(en) bola nepravidelná rubrika v ročníkoch 1872-1895, v rozsahu zvyčajne menej ako jeden stĺpec. Na základe správ korešpondentov v nej noviny prinášali informácie z hospodárskeho, kultúrneho, spoločenského života, ako i lokálnej politiky...

Neues aus der Nähe und Ferne/Novinky zblízka i zďaleka - Nachrichten/Správy

13.02.2015 20:52

Nachrichten/Správy

13.02.2015 20:52
V súlade s poslaním média zaberá od počiatku spravodajstvo v širokom slova zmysle podstatnú časť priestoru skúmaných novín. V prvom čísle roku 1872 (20.01.1872) začínajú na str. 1 v 3. stĺpci dole Neueste Nachrichten /Najnovšie správy, ktorých obsahom sú krátke správy,...

Volkswirtschaftliches/Národné hospodárstvo

13.02.2015 20:51
Táto rubrika vychádzala sporadicky v rokoch 1888 až 1913, od roku 1911 do roku 1913 sa aktuálne informácie z oblasti národného hospodárstva objavujú viackrát mesačne. Obsahuje aktuálne informácie z oblastí ako bankovníctvo, poistenie, doprava. Okrem toho sa v nej zverejňovali sezónne...

Tagesneuigkeiten/Denné spravodajstvo - Nachrichten/Správy

13.02.2015 20:51

Werbung/Reklama

13.02.2015 20:51
V ročníku XXXIV (1872) sú reklame venované posledné dve až štyri stránky jednotlivých čísel novín, na ktorých sa však umiestňovali aj rôzne úradné a firemné oznámenia a inzeráty a kde inzerovali aj súkromné osoby. Tak reklamná ako aj inzertná časť sa netýkajú len regiónu...
Záznamy: 1 - 10 zo 20
1 | 2 >>